Termes | condicions

1. Hole in One és un pass de golf que permet als seus propietaris beneficiar-se, durant un any, de dos green-fees pel preu d’un, en 15 recorreguts de golf a Catalunya. L’associació Hole in One és responsable del seu disseny i distribució.

2. Simplement amb presentar el cupó corresponent a la recepció del golf partner (prèvia reserva telefònica o per email al club de golf), el propietari del golf pass Hole in One i el seu acompanyant es beneficien d’un segon Green-fee (entrada) de regal.

3. La promoció (2×1) obtinguda gràcies al pass Hole in One no és acumulable a altres ofertes o promocions. L’avantatge (2×1) sempre es calcula sobre el preu complet, adults o nens.

4. El golf pass Hole in One té un cost de 95 euros (fora de possibles ofertes especials). La comanda s’efectua directament a la pàgina web www.holeinonegolf.ch. També es podrà comprar en els nostres punts de venda directa.

5. El golf pass Hole in One és personal i només vàlid durant una temporada de golf (de gener a desembre). Des del momento en que el tingui, el pot utilitzar.

6. L’adhesió al golf pass Hole in One no es renova de forma tàcita.

7. El golf pass Hole in One permet als seus propietaris beneficiar-se, juntament amb el seu acompanyant, dels avantatges descrits en el punt 1: segons places disponibles i fora d’eventuals competicions.

8. El propietari del golf pass Hole in One no té cap obligació d’utilitzar tots els seus cupons.

9. Per raons de seguretat, el cupó ha de ser presentat a la recepció encara unit al golf pass Hole in One.

10. El golf pass Hole in One indica clarament els avantatges oferts i la seva validesa. El seu propietari es compromet a no abusar de la confiança dels clubs partners a ser amable i a tenir fair-play

11. L’associació Hole in One no es fa responsable de contratemps no previstos com: tancament d’un dels clubs partners, condicions meteorològiques adverses, modificacions de tarifes i horaris, qualitat de les prestacions dels partners, ni de l’execució o de la manca de prestacions. L’associació Hole in One no es fa responsable dels actes dels partners, en particular per l’execució (2×1) de la prestació, i no atorga cap contrapartida ni devolució monetària

12. És un dret del partner rebutjar l’oferta (2×1): si el client no presenta el cupó corresponent o si el propietari presenta un comportament sospitós o agressiu.

13. Les reclamacions s’han de formular per escrit i en la major brevetat possible. Una reclamació no dóna dret a rebutjar el pagament del pass de golf Hole in One

14. Els mètodes de pagaments són aquells proposats pel lloc web de l’associació. L’associació està autoritzada a demanar un pagament anticipat.

15. En cas de manca de pagament, l’associació podrà avisar els partners perquè no acceptin el golf pass, comunicant nom i cognoms del propietari. La suma total relacionada amb el pagament de l’adhesió al golf pass Hole in One quedarà en deute. Les despeses de reenviament seran facturades a la part.

16. En cas de pèrdua del pass de golf Hole in One, no es podran demanar duplicats

17. L’associació garanteix la protecció de dades dels propietaris del pass de golf Hole in One. Aquesta informació no es transmetrà a tercers, llevat que una llei ho obligui.

18. L’associació Hole in One no es fa responsable d’accidents derivats de la pràctica de les activitats, del deteriorament o de la pèrdua d’efectes personals ni de cap altre dany o pèrdua.

19. L’associació Hole in Ones no és farà responsable de casos de força major: vaga, problemes tècnics imputables a altres empreses o d’accions il·lícites de tercers.

20. Si, en el període contractual, l’associació Hole in One finalitza la difusió del pass, quedarà lliure de les seves obligacions contractuals i no serà obligada a cap remuneració.

21. L’associació Hole in One quedarà lliure de tota responsabilitat en el cas que els danys o pèrdues hagin estat causats directament o indirectament per un acte o una omissió dels clubs partner o d’una persona que actuï en nom dels partners.

22. L’associació Hole in One es reserva en tot moment, el dret d’aportar modificacions a les seves condicions generals

23. Adquirint el pass Hole in One, el propietari del pass de golf accepta les condicions actuals sense cap reserva.

24. Les presents condicions estan subjectes al dret suís. El fòrum jurídic està a Sió.